Receptor: XUNTA DE GALICIA

Galego | Castellano | Português | English | Français

Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia

No Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia pódense presentar facturas en formato Facturae a calquera das entidades adheridas ao mesmo e consultar o seu estado de tramitación.


Para acceder con certificado necesítase un certificado dixital válido emitido por calquera das entidades de certificación recoñecidas pola Consellería de Facenda.

Consulta de FacturasConsulta do estado de tramitación de Facturas Electrónicas mediante o Código Seguro de Verificación

Descarga de Unidades TramitadorasConsulta da relación de órganos xestores e unidades tramitadoras que aceptan facturas a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

AxudaEnlaces de IntereseInformación e Avisos